Hydromonitoring jest to obróbka powierzchni za pomocą wody pod bardzo wysokim ciśnieniem. Woda która najpierw zostaje sprężona poprzez urządzenie (hydromonitor), a następnie uwolniona, rozpędza się do ogromnej prędkości. Cząsteczki wody z ogromną energią kinetyczną zderzając się z powierzchnią na którą są kierowane, potrafią wybić cząstki ze struktury nawet bardzo zwartych materiałów. W ten sposób wodą można czyścić różne powierzchnie, usuwać niechciane powłoki, kruszyć materiały, zdzierać warstwy, a wręcz ciąć nawet bardzo twarde struktury. Ważnym parametrem oprócz ciśnienia jest również przepływ wody, im więcej wody przy tym samym ciśnieniu tym większa moc hydromonitoringu.
 
Do hydromonitoringu służą hydromonitory, są to urządzania sprężające wodę do bardzo wysokiego ciśnienia (powyżej 300 bar czyli 30 MPa lub 4531 PSI), spotykane przeważnie urządzenia 500 - 2500 bar, największe maszyny posiadają ciśnienie 3000 bar. Rozpiętość możliwości wykorzystania hydromonitorów są na tyle szerokie, że nie do każdego rodzaju prac są niezbędne najmocniejsze urządzenia. W uproszczeniu są to myjki ciśnieniowe, różnią się tylko mocą ciśnienia oraz przepływem wody. Przy usuwaniu starych powłok użycie gorącej wody wspomaga siłę czyszczenia i zwiększa tempo pracy.
 
Przykładowe rodzaje zastosowań:hydromonitoring betonu
 • usuwanie zastarzałych zabrudzeń
 • usuwanie powłok malarskich (starych farb)
 • usuwanie mleczka cementowego z betonu
 • uszorstkowienie betonu, przygotowanie betonu pod powłoki
 • czyszczenie zbiorników, filtrów, wymienników ciepła
 • usuwanie oznakowania poziomego
 • usuwanie powłok gumowanych
 • usuwanie bitumów
 • czyszczenie maszyn budowlanych i sprzętu drogowego
 • czyszczenie rusztowań, szalunków 
 • czyszczenie rur
 • czyszczenie powierzchni stalowych (czyszczenie metalu)
 • czyszczenie wyposażenia przemysłowego
 • renowacja betonu
 • usuwanie powłok bitumicznych
 • usuwanie korozji
 • usuwanie starych tynków
 • usuwanie lodu

Zalety hydromonitoringu:
 • alternatywa dla metod obróbki strumieniowo ściernej (piaskowanie, hydropiaskowanie)
 • brak ścierniwa-do prac niezbędna jest tylko woda 
 • stosunkowo niskie koszty wykonania usług
 • wysoka wydajność -wysokie tempo realizacji usług
 • bezpieczne, brak ryzyka zapłonu na skutek tarcia
 • bezpieczne dla zdrowia -brak pylenia, brak chemicznych oparów 
 • możliwość wykonywania prac w praktycznie każdych warunkach
 • neutralne dla środowiska
 
Wady:
 • niezbędny dostęp do wody
 • prace można prowadzić w temperaturach dodatnich
 • materiały nasiąkliwe chłoną wodę podczas prowadzenia prac (zwiększona wilgotność)